Co jsou kampaně na vyhledávání náhradních rodičů?

Rodina je jediné místo, které je schopné naplnit všechny potřeby dítěte. Pokud dítě nemůže vyrůstat v té původní, hledáme pro něj rodinu náhradní.

V České republice je nedostatek pěstounů a mnohé z dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, tak zůstávají v ústavní péči.

Proto je nezbytné, abychom byli aktivní ve vyhledávání náhradních rodin, které mohou nabídnout domov přijatému dítěti. Aktivity, které oslovují potenciální náhradní rodiče, souhrnně označujeme jako kampaně na vyhledávání náhradních rodičů. Všechny kraje v České republice již takové aktivity realizují.

Pokud se chce dovědět více o tom, jak kampaně dělat efektivně, můžete si přečíst publikaci Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii?