Systém NRP v České republice

Osvojení (adopce)

„Klasická“, dlouhodobá pěstounská péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)

Poručnická péče (poručnictví)

Svěření do péče jiné osoby než rodiče

Hostitelská péče