Virtuální knihovna NRP

Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče (NRP) slouží jako úložiště elektronických publikací, článků, výzkumných statí, konferenčních příspěvků či metodik z oblasti NRP. Najdete tu informace týkajících se všech střípků mozaiky náhradní rodinné péče: dětí v náhradní péči a jejich potřeb a obtíží, náhradních rodin, odborníků, kteří v této oblasti pracují, i celého systému NRP u nás i v zahraničí.

Věříme, že vám naše virtuální knihovna usnadní přístup ke zdrojům pro studium, další vzdělávání, získávání a předávání informací i k přenosu dobré praxe.

Budeme rádi za zpětnou vazbu: za vaše připomínky, co bychom mohli vylepšit nebo doplnit, i za vaše tipy na další publikace, které by bylo dobré do naší knihovny přidat.