Dítě v NRP

Co je to náhradní rodinná péče?

Proč je třeba dát rodině přednost před ústavem?

Jaké děti náhradní rodinnou péči potřebují?