Online katalog

1 2 3 12

Zadejte hledaný název, autora nebo klíčové slovo:
Typ materiálu:

NázevAutorVydavatelVydáno
„Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče“ Část 1. – Analýza implementace programu PRIDE v ČR SocioFaktor, s.r.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2015
„Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče“ Část 2. – Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR SocioFaktor, s.r.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2015
ACTION PLAN FOR THE FULFILMENT OF THE NATIONAL STRATEGY TO PROTECT CHILDREN’S RIGHTS 2012 – 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012
Adopting better care: Improving adoption servis around the world Every Child Every Child 2012
Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012
Aktuální otázky náhradní rodinné péče – Sborník z IV. celostátního semináře NRP TRIALOG – Poradenské centrum TRIALOG – Poradenské centrum 2004
Aktuální otázky náhradní rodinné péče – Sborník z IX. celostátního semináře NRP TRIADA – Poradenské centrum, o. s. TRIADA – Poradenské centrum, o. s. 2009
Aktuální otázky náhradní rodinné péče – Sborník z V. celostátního semináře NRP TRIALOG – Poradenské centrum TRIALOG – Poradenské centrum 2005
Aktuální otázky náhradní rodinné péče – Sborník z VI. celostátního semináře NRP TRIADA – Poradenské centrum, o. s. TRIADA – Poradenské centrum, o. s. 2006
Aktuální otázky náhradní rodinné péče – Sborník z VII. celostátního semináře NRP TRIADA – Poradenské centrum, o. s. TRIADA – Poradenské centrum, o. s. 2007
Aktuální otázky náhradní rodinné péče – Sborník z XI. celostátního semináře NRP TRIADA – Poradenské centrum, o. s. TRIADA – Poradenské centrum, o. s. 2011
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů – Sborník z X. celostátního semináře TRIADA – Poradenské centrum, o. s. TRIADA – Poradenské centrum, o. s. 2010
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů – Sborník z XII. celostátního semináře TRIADA – Poradenské centrum, o. s. TRIADA – Poradenské centrum, o. s. 2012
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů – sborník z XIII. celostátního semináře TRIADA – Poradenské centrum, o. s. TRIADA – Poradenské centrum, o. s. 2013
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů – Sborník z XV. celostátního semináře TRIALOG – Poradenské centrum TRIALOG – Poradenské centrum 2015
Analýza financování systému péče o ohrožené děti v České republice PhDr. Miloslav Macela Ministerstvo práce a sociálních věcí 2018
Analýza kvality příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči a jejich následného vzdělávání Institut projektového řízení a. s. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2017
Analýza náhradní rodinné péče v České republice – závěrečná zpráva kolektiv autorů Ministerstvo práce a sociálních věcí 2013
Analýza potřeb pěstounských rodin pečujících o děti se specifickými potřebami Institut projektového řízení a. s. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2017
Analýza situace příbuzenské pěstounské péče Institut projektového řízení a. s. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2017
1 2 3 12