Pěstouni

Práva pěstounů

Pěstoun má právo (oprávnění) pečovat o svěřené dítě a rozhodovat o něm v běžných záležitostech. Rozsah práv a povinností pěstouna ve vztahu k dítěti upravuje Občanský zákoník § 966 odst. 2, který stanoví, že pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů.…

Povinnosti pěstounů

Je to především podle § 966 OZ povinnost a oprávnění pěstouna osobně a řádně pečovat o svěřené dítě v rámci svých kompetencí. Rozsah práv a povinností pěstouna ve vztahu k dítěti upravuje § 966 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že pěstoun při péči o osobu dítěte…

Nejčastější otázky zájemců o pěstounskou péči

Kdy se stát pěstounem? Mnoho lidí se rozhodne stát se pěstouny ve chvíli, kdy jejich vlastní děti opouští nebo již opustily hnízdo a oni se cítí ještě dostatečně silní k tomu, využít své rodičovské dovednosti pro další potřebné dítě. Je to…

Jací lidé se stávají pěstouny?

Především ti, kteří se zvládnou starat o cizí dítě a dokážou ho citově přijmout i se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Jejich hlavní motivací musí být především pomoc dítěti, nikoli uspokojení vlastních potřeb, a už vůbec ne motivace finanční. Dokážou dítě…