Důležité odkazy a literatura

České odkazy

Hledáme rodiče http://www.hledamerodice.cz
Nadace J&T http://www.nadacejt.cz

8000důvodů https://www.8000duvodu.cz/ 

Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče http://www.knihovnanrp.cz
Kampaň právo na dětství http://www.pravonadetstvi.cz/
Čí je dítě http://www.cijedite.cz
V zájmu dítěte www.vzd.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – Informace o NRP http://www.mpsv.cz/cs/7256
Veřejný ochránce práv – ombudsman http://www.ochrance.cz
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí http://www.umpod.cz/
Časopis sociální práce http://www.socialniprace.cz/
Quip – společnost pro změnu http://www.kvalitavpraxi.cz
Vteřina poté – skupina mladých lidí, kteří prošli pěstounskou péčí nebo dětským domovem http://www.vterinapote.cz/

Zahraniční odkazy

SOS Children‘s villages international  https://www.sos-childrensvillages.org/
International foster care organization http://www.ifco.info/
Unicef http://www.unicef.org
Eurochild http://eurochild.org
Opening Doors for Europe‘s children http://www.openingdoors.eu/