Dítě v NRP

Individuální plán ochrany dítěte

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají od ledna 2013 povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte (dále jen IPOD), který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte…

Proč je třeba dát rodině přednost před ústavem?

Dítě, jako všechna mláďata savců, přichází na svět s vnitřním, vrozeným instinktem přimknutí se ke své matce. Je plně závislé na její péči tedy 24 hodin denně. Dítě bez pečující osoby samo nepřežije. Roli matky může do určité míry nahradit i jiná osoba…

Jak se děti dostávají do NRP?

Jak se děti dostávají do pěstounské péče? Pro každé dítě, které ze závažných důvodů dočasně nebo trvale nemůže žít s žádným ze svých rodičů, je třeba vyhledat náhradní rodinu, v níž může žít, dokud se podmínky na straně rodičů neupraví. V první řadě…