Analýza služeb pro ohrožené rodiny a děti spadajících do systému preventivních služeb na podporu rodiny v zahraničí vč. příkladů dobré praxe

Cílem zpracování analýzy je detailní zmapování preventivních aktivit poskytovaných službami působícími v různých částech systému péče o ohrožené děti v ČR (sociální služby, osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany, školská zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb atd.), a to jak na úrovni ČR, tak na úrovni jednotlivých regionů. Analýza popisuje systém ochrany dítěte v ČR a v zahraničí. Zabývá se prevencí ohrožení dítěte a rodiny a prevencí vybraných jevů (bydlení, užívání návykových látek, rozpad rodiny, ekonomická situace rodiny, násilí v rodině, školní neúspěšnost).

Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vydavatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok vydání 2016
Místo vydání
Počet stran 326
ISBN

Zpět na online katalog