Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče

Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče vznikla v rámci projektu Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin (CZ.1.04/5.1.01/B2­.00015), financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu, který je realizován Nadačním fondem J&T. Knihovna slouží jako virtuální uložiště elektronických publikací, článků, výzkumných statí, konferenčních příspěvků či metodik z oblasti náhradní rodinné péče. Knihovna je strukturovaná do čtyř základních oblastí: Dítě, Náhradní rodina, Profesionál, Systém. Tyto oblasti následně usnadní vyhledávaní v knihovně.

Aktuality


Nadace Sirius realizovala rozsáhlý výzkum: Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje

Závěrečná zpráva z výzkumu

Tisková zpráva k závěrům výzkumu mapujícího povědomí o právech dětí v Náhradní rodinné péči

Tento výzkum realizoval Kruh rodiny o. p. s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T. Výzkum byl součástí projektu "Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči" (reg. číslo: MGS/B4/2014) financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.

Tisková zpráva k závěrečné konferenci k projektům financovanýcm z fondů Evropského hospodářského prostoru

Praha, 30. března 2016 - Kruh rodiny, o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T uspořádali závěrečnou konferenci k projektům „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“ a „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“ financovaných z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.